<< back

Villa Ananas

(For English see below) Wildlaks Performance: Villa Ananas

Familieforestilling med musikk og dans

Hvis du leter etter en familieaktivitet på en søndag ettermiddag, kom med barna dine til VILLA ANANAS. Opplev en improvisasjonsforestilling med musikk og dans, og se barna i samspill med kunstnerne!

VILLA ANANAS er en serie improvisasjonsforestillinger for barn i alle aldre i følge med voksne. I andre del av hver forestilling er barna invitert til å delta i forestillingen.

Av og med:
Dansere: Annika Luschin, Karen Høybakk Mikalsen, Linda Granlund, Siri Jøntvedt, Snelle Hall m.fl.
Musikere: Lars Skoglund, Lisa Dillan, Mikael Lindqvist, Simen Vangen
Scenografi og kostyme: Christina Lindgren
Kostyme: Susanne Luschin
Produksjon: Wildlaks / Annika Luschin, Lars Skoglund
Produksjonsassistent: Elisabeth Gmeiner

Dato: Søndag 28. oktober, 25. november, 16. desember 2012
Tid: Kl. 14:00
Sted: Oslo teatersenter (Trafo/Tøyen kulturhus), 3.etg, Hovinveien 1, Oslo

Pris: Voksen kr 80/Barn kr 40
Reservasjon: Tlf. 90 27 59 14, wildlaksmail@gmail.com

Støttet av:
Kunstløftet (Norsk Kulturråd), Fond for utøvende kunstnere, Oslo kommune kulturetaten


> Bilder

ENGLISH:

Villa Ananas

A family performance with music and dance

If you are looking for a family activity on a Sunday afternoon come with your kids to VILLA ANANAS. Enjoy an improvisation performance with music and dance, and see the children interact with the artists!

VILLA ANANAS is a series of improvisation performances for children of all ages accompanied by adults. In the second part of each performance the children are invited to participate in the performance.

Created by:
Dancers: Annika Luschin, Karen Høybakk Mikalsen, Linda Granlund, Siri Jøntvedt, Snelle Hall and others.
Musicians: Lars Skoglund, Lisa Dillan, Mikael Lindqvist, Simen Vangen
Stage design and costumes: Christina Lindgren
Costumes: Susanne Luschin
Production: Wildlaks / Annika Luschin, Lars Skoglund
Production assistent: Elisabeth Gmeiner

Dates: Sunday October 28th, November 25th, December 16th 2012
Time: 2 p.m.
Place: Oslo teatersenter (Trafo/Tøyen kulturhus), 2nd floor, Hovinveien 1, Oslo, Norway

Price: Adults kr 80/Children kr 40
Reservation: Tlf. 90 27 59 14, wildlaksmail@gmail.com

Supported by: Kunstløftet (Norsk Kulturråd), Fond for utøvende kunstnere, Oslo kommune kulturetaten


Pilotprosjekt Villa Ananas 1

Fotos Christina Lindgren

Foto Ruben Fagereng

Pilotprosjekt Villa Ananas 2

Fotos Mattis Folkestad

Pilotprosjekt Villa Ananas 3

Fotos Christina Lindgren